ASCO2012: išplitusios folikulinės limfomos gydymas pirmos eilės R-CVP versus R-CHOP versus R-FM: galutiniai FOLL05 tyrimo rezultatai

Pasaulyje

Iki šiol išplitusia aktyvia folikuline limfoma (FL) sergantiems pacientams optimalus chemoterapinis režimas nenustaytas. Šiame randomizuotame tyrime tarpusavyje lyginami gydymo trijomis skirtingomis chemoterapinėmis schemomis – R-CVP, R-CHOP ir R-FM – rezultatai. 

 

Metodai. Anksčiau negydyti išplitusia FL sergantys pacientai randomizuotai suskirstyti į grupes, kurioms gydyti skirtos 8 rituksimabo dozės kartu su 8 CVP kursais arba 6 CHOP kursais, arba 6 FM kursais (fludarabino – 25 mg/m2 1-3 dienomis, mitoksantrono – 10 mg/m2 1 dieną). Palaikomasis gydymas neskirtas. Pagrindinis studijos uždavinys buvo nustatyti laiką iki gydymo nesėkmės (TTF). TTF sąlygoję įvykiai: indukcinės terapijos nesėkmė, progresuojanti liga ar ligos atkrytis bei paciento mirtis dėl bet kokios priežasties.

 
Rezultatai. Nuo 2006 m. kovo mėn. iki 2010 m. rugsėjo mėn. į tyrimą įtraukti 534 pacientai; iš jų 30 vėliau buvo pašalinti dėl įtraukimo kriterijų pažeidimo. Pacientų amžius mediana – 56 metai (30-75 m.), 63 proc. pacientų nustatyta IV ligos stadija, 37 proc. buvo 3-5 FLIPI ir 27 proc. – 3-5 FLIPI2. Indukcinio gydymo pabaigoje bendro atsako (CR ir PR) dažnis visai grupei buvo 91 proc. (p = 0,247). Po 34 mėnesių stebėjimo medianos užregistruoti 208 TTF sukėlę įvykiai; 3-jų metų TTF buvo 46 proc., 64 proc. ir 61 proc. pacientams gydytiems R-CVP, R-CHOP ir R-FM atitinkamai (R-CHOP vs R-CVP p = 0,007; R-FM vs R-CVP p = 0,021; R-FM vs R-CHOP p = 0,969). 3-jų metų bendro išgyvenamumas (OS) buvo 98 proc., 95 proc. ir 93 proc. R-CVP, R-CHOP ir R-FM grupėms atitinkamai (P = NS). Pacientams, kurie buvo gydomi R-FM chemoterapiniu režimu, dažniau nustatyta III-IV laipsnio neutropenija (64% vs 28% R-CVP, p<0,001; ir vs 50% R-CHOP, p = 0,015). Stebėjimo periodo metu pasireiškusios antrinės piktybinės ligos buvo užregistruotos kaip vėlyvieji įvykiai 23 pacientams (2 proc., 3proc. ir 8 proc. R-CVP,   R-CHOP ir R-FM grupėse atitinkamai).
 
Išvados. Tyrimas parodė, kad R-CVP buvo susijęs su prastesniais 3-metų TTF ir PFS palyginus su R-FM ir R-CHOP. OS buvo panašus tarp visų nagrinėtų studijos šakų, bet po gydymo R-FM chemoterapija nustatytas didesnis antrinių navikų dažnis.
 
Komentaras: išplitusi FL yra neišgydoma imunochemoterapija, todėl šios stadijos FL gydymas dažniausiai yra paliatyvus. Tyrimas įrodo, kad visos chemoterapijos schemos yra lygiavertės bendro išgyvenamumo atžvilgiu, tačiau R-CVP pasižymi silpiausiu priešlimfominiu veikimu, o R-FC yra toksiškiausias. Išplitusios FL pirminio gydymo pasirinkimas priklausys nuo paciento ir gydytojo sprendimo. R-CHOP gali pasirodyti patrauklus dėl gero priešlimfominio veikimo (ilgas TTF) bei tarpinio toksiškumo. Primintina, kad jauni pacientai su recidyvavusia FL gali būti sėkmingai gydomi autologine ar alogenine (išgydymo tikslu) kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacija.
 
Parengė: A. Bertašiūtė, L. Griškevičius
 
Nuoroda:

Atgal