ASCO2011: R-CHOP14 ir R-CHOP21 yra vienodai veiksmingi, gydant difuzinę didelių B ląstelių limfoma, tačiau R-CHOP14 toksiškumas yra mažesnis

Šių metų ASCO 2011 konferencijoje D. Cunningham et al. Pristatė III fazės klinikio tyrimo, kurio metu 1080 difuzine didelių B ląstelių limfoma (DDBLL) sergantys pacientai buvo randomizuoti ir buvo gydomi arba R-CHOP21 x 8, arba R-CHOP14 x 6 (+G-CSF) + R x 2. Pacientų amžiaus mediana buvo 61 metas, 62% buvo III-IV stadijos, 49% turėjo bulky ligą. Po 37 mėnesio stebėjimo medianos, skirtumų tarp išgyvenamumo be progresijos bei bendro išgyvenamumo tarp šakų nebuvo. Be to, R-CHOP14 nebuvo efektyvesnis ir padidintos rizikos subgrupėse (vyresni kaip 60 m. pacientai), didelis IPI, ne germinacinio centro fenotipas).

Neutropenija bei infekcijos buvo retesnės R-CHOP14 grupėje (atitinkamai R-CHOP21 vs R-CHOP14): III-IV° neutropenija 57% vs 31%, infekcijos 22% vs 17%. III-IV° trombocitopenija buvo retesnė R-CHOP21 grupėje. Kardiotoksiškumas, pykinimas ir vėmimas, mukozitas tarp grupių nesiskyrė.  

 

Komentarai: šis tyrimas įrodo, kad R-CHOP21 ir R-CHOP14 yra vienodai efektyvūs, gydant DDBLL. Svarbi ir rutininio G-CSF naudojimo reikšmė po chemoterapijos, nes tai sumažina infekcijų tikimybę. Atkreiptinas dėmesys, kad R-CHOP14 x 6 (+G-CSF) yra žymiai trumpesnis chemoterapinis gydymas (R-CHOP14 vs R-CHOP21: 3 mėnesiai vs. 6 mėn.), kumuliacinė antraciklinų dozė R-CHOP14 taip pat yra mažesnė: R-CHOP14 vs R-CHOP21: 300 mg/m2 vs 400 mg/m2. Dėl mažesnio toksiškumo, trumpesnio gydymo laiko bei mažesnės kumuliacinės antraciklinų dozės R-CHOP14 x 6 (+G-CSF) + R x 2 gali tapti DDBLL pasirinktiniu gydymu.

   

Parengė L. Griškevičius  

Nuorodahttp://abstract.asco.org/AbstView_102_84010.html

 

Atgal