ASCO2011: autologinė KKLT konsoliduoti remisijai po R-chemo jaunų pacientų didelės rizikos difuzinei didelių B ląstelių limfomai (DDBLL) gydymo lieka kontraversiška

Šių metų ASCO kongreso metu pristatyti trijų randomizuotų tyrimų rezultatai, kuriuose nagrinėjama autoKKLT konsolidacijos vertė gydant pirminę didelės rizikos DDBLL.

 

Stiff su bendradarbiais (SWOG S9704) randomizavo 397 II bulky, III, IV stadijos vidutinės didelės / didelės IPI rizikos pacientus po 5 CHOP (N 215) ar R-CHOP (182) į dvi grupes: R-CHOP x 3 (N 128) arba R-CHOP 1 + auto KKLT (N 125). 2 metų išgyvenamumas be progresijos (PFS), standartinė chemo vs autoKKLT: 56% vs 69% (p = 0,005), bendras išgyvenamumas (OS): 71% vs 74% (p = 0,32). 2 metų PFS bei OS nesiskyrė tarp pacientų su vidut. dideliu IPI, tačiau buvo geresnis autoKKLT grupėje tarp pacientų, kuriems nustatyta didelės IPI rizikos DDBLL: PFS 75% vs 41%, OS 82% vs 64%.

 

Vokiečių DSHNHL grupė pristatė randomizuoto R-CHOEP14 x 8 vs R-Mega-CHOEP x 4 + autoKKLT tyrimo rezultatus. Įtraukti 306 pacientai, randomizuoti 130 (R-CHOEP14) vs 132 (R-Mega-CHOEP). 31 pacientas, kuris negavo rituksimabo ir 13 pacientų su trūkstama informacija, neanalizuoti. 73,3% aaIPI buvo 2, 26,7% - 3. Bendras atsakas siekė 77,9%. Trijų metų R-CHOEP14 vs R-Mega-CHOEP: PFS 73,7% vs 69,8% (p = 0,475), OS 84,6% vs 77,0% (p = 0,081). OS buvo patikimai geresnis aaIPI2 pacientų, kurie gavo standartinę chemoterapiją, grupėje (p = 0,013). aaIPI3 pacientų išgyvenamumas nesiskyrė.
Prancūzų tyrimų grupė pristatė randomizuoto R-CHOP14 x 8 vs R-HD-CHOP x 2 + HD-Mtx-AraC x 1 + autoKKLT tyrimo rezultatus (GOELAMS 075). 340 pacientų įtraukta, 286 pacientai vertinti (aaIPI > 1 58%). Tarpinė analizė po R-CHOP14 x 4 vs R-HD-CHOP x 2 + HD-Mtx-AraC x parodė, kad bendras atsakas tarp grupių nesiskyrė (65% vs 62%). PET rečiau buvo teigiamas po R-CHOP14 x 4 nei po R-HD-CHOP x 2 + HD-Mtx-AraC x 1 (28% vs 41%, p 0,03). Iš 98 pacientų, kurių tarpinis PET buvo teigiamas, 84 skirtas gelbstintysis gydymas. Intention to treat (ITT) analizė parodė, kad bendras atsakas tarp grupių po viso gydymo nesiskyrė (82% vs 76%, p = 0,8). 3 metų PFS buvo 76% ir nesiskyrė tarp randomizacijos šakų.

 

Komentaras: Tai pirmieji randomizuoti tyrimai, kurie nagrinėja didelės rizikos jaunų pacientų DDBLL limfomos gydymo rezultatus, taikant rituksimabą bei chemoterapija. Pirmojo amerikiečių tyrimo rezultatą interpretuoti sunku, nes daugiau kaip pusė pacientų indukcijos metu rituksimabo negavo. Į prancūzų GOELAMS studiją įtraukta 42% aaIPI 0-1 pacientų, kurie pagal IPI klasifikaciją nėra laikomi didelės rizikos. Tiek vokiečių, tiek prancūzų tyrimo metu 3 metų PFS buvo geras (74% ir 76%), taikant nuosaikiai intensyvesnį įprastinės chemoterapijos protokolą be autoKKLT. Atkreiptinas dėmesys, kad vokiečių tyrime bendro išgyvenamumo tendencija R-Mega-CHOEP grupėje buvo blogesnė nei standartinės chemoterapijos grupėje. Prancūzų tyrime tarpinis PET taip pat nenuspėjo didesnės limfomos recidyvo tikimybės. Šie pirminiai rezultatai rodo, kad rituksimabas ir nuosaikiai intensyvesnė chemoterapija šiuo metu yra pasirinkimo gydymu didelės rizikos jaunų pacientų (< 61 m.) DDBLL pacientų grupei. AutoKKLT išlieka eksperimentiniu gydymu. 
 

 

Parengė L. Griškevičius


 

Nuoroda:         http://abstract.asco.org/AbstView_102_77208.html
                          http://abstract.asco.org/AbstView_102_80341.html
                          http://abstract.asco.org/AbstView_102_84038.html


Atgal