ASCO 2016 naujienos: venetoclax recidyvavusiai ar refrakteriai lėtinei limfoleukemijai gydyti

Pasaulyje
  • II fazės klinikinio tyrimo metu bcl-2 inhibitorius venetoclax buvo skirtas blogos prognozės lėtine limfoleukemija (LLL) sergantiems pacientams (recidyvavę ar refrakterūs B-ląstelių receptoriaus kelio inhibitoriams ar jų netoleruojantys) gydyti. Iš 48 pacientų del(17p) – 35%, bukly – 24%, nemutuotas IGHV 83%. 38, kurie anksčiau buvo gydyti ibrutinibu, 23 (61%) buvo stebėtas atsakas, 3 – CR, 1 – progresija. 10 pacientų, kuriems anksčiau buvo gydyti idelalisibu, 5 (50%) stebėtas atsakas. 3-4 laipsnio neutropenija stebėta 39%, trombocitopenija – 22%, tumor-lizės sindromas nestebėtas (taikytas inkrementinis venetoclax dozavimas). Iš 27 pacientų, kuriems stebėtas recidyvas po ibrutinibo, po 24 sav. 8 buvo MRD neigiami.
  • Venetoclax suteikia naujas galimybes gydyti rr-LLL pacientus net ir po ibrutinibo ar idelalisibo.

Šaltinis: http://meetinglibrary.asco.org/content/163820-176

 


Atgal