ASCO 2016 naujienos: nivolumabas recidyvavusiai ar refrakteriai Hodgkino limfomai gydyti

Pasaulyje
  • II fazės tyrimo metu nivolumabu kas 14 dienų gydyta 80 recidyvavusiai ar refrakteriai Hodgkino limfoma (rr-HL) sirgusių pacientų (po autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (KKLT) bei gydymo brentuksimabo vedotinu (BV)). Bendras atsakas siekė 66% (pilnas – 9%), 72% - tais atvejais, kai nebuvo efekto nuo BV. 6 pacientams pavyko atlikti alogeninę KKLT. Po 6 mėn. 77% pacientai neprogresavo. Stebėta viena susijusi su gydymu mirtis, 25% stebėtas III ar IV laipsnio toksiškumas.
  • Nivolumabas yra efektyvus rr-HL gydymo metodas net ir tais atvejais, kai išnaudotos visos gydymo galimybės.

Abstraktas: http://meetinglibrary.asco.org/content/163099-176

 


Atgal