Anksti pradėtas septinio šoko gydymas kelių antibiotikų deriniu lemia ilgesnį išgyvenamumą lyginant su monoterapija: homogeniškų grupių analizė

Septinis šokas yra pagrindinė mirčių nuo infekcijos priežastis reanimacijos skyriuje. Bakterinio septinio šoko gydymo kelių antibiotikų deriniu įtaka geresniems rezultatams vertinama prieštaringai. Dabartinės gydymo gairės nerekomenduoja gydyti kelių antibiotikų deriniu, išskyrus atvejus, kuomet siekiama padengti didesnį rezistentiškų patogenų spektrą.

 

Šiuo retrospektyviu, daugiacentriu, homogeniškų grupių kohortiniu tyrimu buvo siekiama įvertinti anksti pradėto gydymo kelių antibiotikų deriniu poveikį ligoniams su bakteriniu septiniu šoku. Tyrimas vyko nuo 1996 iki 2007 metų, dalyvavo 28 ligoninės. Pasirinktos dvi grupės po 1223 ligonius.

 
Pagrindinis tyrimo tikslas buvo mirštamumas per 28 dienas. Grupių mirštamumo rizikos santykis įvertintas naudojant Cox modelį. Gydymas kelių antibiotikų deriniu susijęs su mažesniu mirštamumu per 28 dienas ( 444/1223 [36.3%] vs 355/1223 [29.0%], HR 0.77, p = 0.0002). Gydymas kelių antibiotikų deriniu buvo veiksmingas prieš G+ ir G- bakterijas. β-laktamais gydytiems pacientams nebuvo skiriami aminoglikozidai, fluorochinolonai ar makrolidai/klindamicinas. Gydymas kelių antibiotikų deriniu sumažino ligonių, kuriuos reikia gydyti reanimacijos skyriuje, skaičių (437/1223 [35.7%] vs 352/1223 [28.8%], OR 0.75, p = 0.0006) ir mirštamumą ligoninėje (584/1223 [47.8%] vs 457/1223 [37.4%], OR 0.69. p < 0.0001). Skiriant gydymą kelių antibiotikų deriniu, iki 30 dienų prailgėjo laikotarpis kuomet nereikėjo taikyti ventiliacijos (mediana ir [tarpkvartilinis plotis]10 [0-25] vs 17 [0-26], p = 0.008) ir skirti vazopresorių/inotropų (mediana ir [tarpkvartilinis plotis] 23 [0-28], p = 0.007).
 
Anksti pradėjus gydymą kelių antibiotikų deriniu mirštamumas nuo septinio šoko yra mažesnis.
 
parengė: Adomas Bukauskas
recenzavo: Laimonas Griškevičius
 

Atgal