Pasaulio HOT naujienos

 

News - Lietuvoje
2013.09.05
Eliquis® (apiksabanas), Pradaxa® (dabigatrano eteksilatas) ir Xarelto® (rivaroksabanas) yra geriamieji antikoaguliantai, kurie pastaraisiais metais buvo patvirtinti vartoti indikacijoms, kurioms dešimtmečius buvo vartojami vitamino K antagonistai (varfarinas, fenprokumonas ir acenokumarolis) arba mažos molekulinės masės heparinai (MMMH). Priešingai nei vartojant vitamino K antagonistus,...
Pasaulyje
2013.06.22
P. Zinzani pristatė retrospektyvinio PMDBLL gydymo tyrimo rezultatus. PMDBLL limfoma sergantys pacientai, kurie tapo PET neigiami po R-MACOP-B chemoterapijos (N 23), toliau buvo tik stebimi, tuo tarpu po R-MACOPB išlikę PET teigiami (N 51) buvo švitinami 30-36Gy į tarpuplautį. Po 4 m. stebėsenos medianos šių pacientų grupių išgyvenamumas be ligos nesiskyrė: PET+ 90,7% vs. PET- 90%,...
Pasaulyje
2013.06.22
M. Hallek pristatė vokiečių studijų grupės CLL11 tyrimo preliminarius rezultatus, kurių metu pirminiai lėtine limfoleukemija sergantys pacientai su komorbidiškumu randomizuoti į tris gydymo šakas: chlorambucilis Chl) vs. rituksimabas + chlorambucilis (R-Chl) vs. obinutuzumabas (GA101)+ chlorambucilis (G-Chl).  Po maždaug 14 mėn. med. stebėsenos Chl bendras atsakas buvo apie 30% (CR – 0%),...
Pasaulyje
2013.06.21
P. Dreger pristatė retrospektyvinės studijos, kurios metu didelės rizikos (F refrakteria, 17p del/mut, FCR refrakteria) lėtine limfoleukemija sirgę ir alogeninei transplantacijai siųsti pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: tuos, kuriems per 3 mėn nuo paieškos pradžios donoras (9/10 ar 10/10) rastas (D – 83, 63 transplantuoti) ir tuos, kuriems tinkamas donoras nerastas (N – 14). 3 mėn....
News - Lietuvoje
2013.05.03
Išleistas naujas Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos gydymo ir diagnostikos gairių leidimas. Knygelės elektroninę versiją rasite gairių skiltyje. Šioje knygelėje rasite tokias pagrindines temas: 1.        Limfomos Ne Hodžkino limfomos Hodžkino limfomos Gelbstintysis limfomų gydymas...