Pasaulio HOT naujienos

 

2010.01.20
ASH2009 buvo pristatyti 2007 m. pradėtos multicentrinės studijos Stop Imatinib (STIM) duomenys. Šioje studijoje buvo siekiama įvertinti pilno molekulinio atsako (CMR) trukmę, nutraukus imatinibo vartojimą ir įvertint faktorius, kurie galėtų būti susiję su šio atsako išsilaikymu.
2010.01.20
ASH2009 pristatyta studija, kurioje buvo tiriami refrakteriška ar atsinaujinusia mantijos limfoma sergantys pacientai.
2010.01.20
AloKKLT yra efektyvus Ph+ŪLL  išgydymo būdas, tačiau netinkamas vyresnio amžiaus ar gretutines ligas turintiems ligoniams. 
2010.01.20
AutoKKLT  vaidmuo gydant suaugusiųjų  ŪLL išlieka kontraversiškas, kadangi keliose prospektyvinėse klinikinėse studijose nepavyko įrodyti šio gydymo būdo pranašumo prieš chemoterapiją. MRD yra įrodytas predikcinis faktorius, gydantstandartinių dozių chemoterapija, tačiau į šį rodiklį nebuvo atsižvelgiama, vertinant ŪLL gydymo autoKKLT rezultatus.
2010.01.20
FLT3 ITD teigiamos ūminės mieloleukemijos prognozė yra bloga. Midostaurinas yra daugelio kinazių inhibitorius, kuries veikia tiek FLT3 mutuotas (FLT3-mus), tiek nemutuotas (FLT3-wt) ūmines leukemijas (blastų redukcija atitinkamai 70% ir 30% pacientų).