Pasaulio HOT naujienos

 

2010.03.09
Paskelbti didžiausio suaugusiųjų T-ŪLL tyrimo, kuriame gydymas taikytas atsižvelgiant į fenotipavimą, rezultatai.
2010.03.09
Lėtinei limfocitinei leukemijai būdinga heterogeniška ligos eiga. Viena iš gydymo galimybių blogos prognostinės grupės pacientams yra aloKKLT. Prancūzų nacionalinio registro retrospektyvinė analizė vertino 160 LLL pacientų, gydytų aloKKLT, ilgalaikius rezultatus.
2010.02.20
Pirmos eilės gydymas rituksimabu žymiai pagerino agresyvia ne Hodgkino limfoma (NHL) sergančių pacientų gydymo rezultatus, tačiau nėra vieningos nuomonės dėl gydymo taktikos esant ligos atkryčiui po pirmos eilės imunochemoterapijos. Rituksimabo ir aukštų dozių chemoterapijos bei kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos vaidmuo tolimesniame šių ligonių gydyme kol kas nėra...
2010.02.20
Mantijos ląstelių limfomos (MLL) prognozei nustatyti naudojamas klinikinis MLL prognostinis indeksas (MIPI) ir biologinis, indeksas (MIPIb), kurio metu atsižvelgiama ir į ląstelių proliferaciją (Ki-67) (Hoster 2008).
2010.02.20
MYC - ląstelės proliferaciją reguliuojantis onkogenas – dėl chromosominės translokacijos tampa nekontroliuojamas visiems Burkitt limfoma (BL) ir 8-12% difuzine didelių B ląstelių limfoma (DDBLL) sergantiems pacientams.  2006 m. du genų ekspresijos tyrimai padėjo nustatyti molekulinius Burkitt limfomos ir dalies DDBLL panašumus, t.y. išskirti DDBLL atvejus, kurie turėjo BL molekulinį...