Pasaulio HOT naujienos

 

Pasaulyje
2016.07.12
Daugiau kaip 15 000 lėtinės mieloleukemijos (LML) pacientų buvo įtraukti į metaanalizę, siekiant išsiaiškinti neigiamų arterinių įvykių (NAĮ) dažnį, gydant tirozino kinazės inhibitoriais (TKI). Sunkių NAĮ dažnis buvo didenis, gydant nilotinibu (2,8 atvejų 100 pacientų-metų), ponatinibu (10,6 atvejų) nei gydant ne-TKI (0,8), gydant imatinibu (0,1), dasatinibu (1,1) ar bosutinibu (0,4)....
Pasaulyje
2016.07.12
Autoriai atliko II fazės klinikinį tyrimą, kurio metu plakuotųjų ląstelių leukemija (PLL) sergantys pacientai buvo pirma gydomi Cladribinu, vėliau rituksimabu (konsolidacija). 59 pacierntai sirgo pirmine PLL, 14 buvo nustatytas recidyvas, 7 – variantinė PLL (vPLL). Pilnas atsakas stebėtas 100% pirminių bei recidyvavusių pacientų ir 86% pacientų, sergančių vPLL. 5 metų išgyvenamumas be...
2016.07.12
2016-01-20 dieną Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre (VUL SK, Santariškių g. 2) buvo skaitytas pranešimas “Norovirusinė infekcija”.
Pasaulyje
2016.06.01
Š.m. birželio 3-7 dienomis Čikagoje (JAV) vykstančio kasmetinio ASCO (American Society of Clinical Oncology) suvažiavimo pranešimus galėsite stebėti nuotoliniu būdu Jums patogiu laiku. Užsiregistravę http://www.signup.vivindatv.com/, o vėliau, prieš pat renginį patvirtinę savo registraciją (apie tai būsite informuoti atskiru el. laišku) iki pat 2016 metų pabaigos bet kada galėsite...
2016.04.06
Dėmesio! Informacinis pranešimas (pridedamas) dėl būtinybės atlikti hepatito B virusologinius tyrimus pacientams prieš skiriant gydymą BCR-ABL tirozinkinazės inhibitoriais. Pranešimo turinys suderintas su Europos vaistų agentūra ir VVKT prie LR SAM.