Pasaulio HOT naujienos

 

2010.10.31
6-8 RCHOP21 ciklai yra pasaulyje pripažintas išplitusios difuzinės didelių B ląstelių limfomos (DDBL) pradinis gydymas.
2010.04.27
HOVON-SAKK tyrėjų grupė paskelbė duomenis apie citogenetinių anomalijų prognostinę reikšmę ŪML pacientams. Šiame tyrime buvo pristatyta monosominio kariotipo (MK) sąvoka. Greta struktūrinių pakitimų monosominiam kariotipui būdingos ≥ 2 autosomų monosomija arba vienos autosomos monosomija. Pagal šiuos duomenis monosominis kariotipas nulemia blogesnę ŪML prognozę.
2010.04.27
High-level FLT3-ITD mutacijos rodo trumpesnį išgyvenamumą ir didesnį recidyvų dažnį pacientams su standartinės rizikos kariotipu.  Low-level FLT3-ITD mutacijų reikšmė mažiau aiški. Viena tyrėjų grupė (Gale et al, 2008) pranešė apie low-level mutacijų neigiamą prognostinę reikšmę lyginant su pacientų grupe be mutacijų. 
2010.04.27
B prekursorių ŪLL pacientams MLL po indukcinio gydymo ir vėliau yra prognostinis rodiklis, nepriklausomai nuo toliau taikomo gydymo chemoterapija ar KKLT. Blinatumomabas (MT103) yra CD19 antigeno antikūnas, naujos klasės bispecifinis BiTE® antikūnas, kuris aktyvina T limfocitus ir sukelia ląstelės taikinio lizę. II fazės tyrime analizuoti B prekursorių ŪLL sergantys pacientai su teigiama MLL....
2010.04.27
Vakcinacija nuo gripo yra rekomenduoja limfoma sergantiems pacientams, tačiau nepakanka duomenų apie šios vakcinos efektyvumą, skiriant ją po chemoterapinio gydymo su rituksimabu.