Pasaulio HOT naujienos

 

2010.11.08
Lyginant su placebo, profilaktinis gydymas bisfosfonatais sumažina skeleto pažeidimų riziką mielomine liga sergantiems pacientams. Dėl ilgalaikio gydymo bisfosfonatais sąlygojamo toksiškumo svarbu nustatyti mažiausią efektyvią dozę. Tyrime lyginamas dviejų pamidronato dozių veiksmingumas mielomine liga sergantiems pacientams, atsižvelgiant į kaulų pažeidimą ir su sveikata susijusią gyvenimo...
2010.11.08
Žarnyno invazyvi aspergiliozė imunosupresiniams pacientams – ypač retas susirgimas. Šio retrospektyvaus, multicentrinio tyrimo tikslas – aprašyti žarnyno aspergiliozės kliniką, rizikos faktorius, išeitis hematologinių pacientų grupėje.
2010.10.31
Tyrėjai siekė nustatyti rituksimabo (R), skiriamo kartu su sekvencine aukštų dozių chemoterapija (HDCT), saugumą ir veiksmingumą pirminiam difuzinės didelių B ląstelių limfomos gydymui.
2010.10.31
Panobinostatas yra pan-deacetilazės inhibitorius veikiantis epigenetinius ir neepigenetinius kelius. In vitro panobinostatas mažomis nanomoliarinėmis koncentracijomis sulėtina HL ląstelių linijų proliferaciją ir indukuoja apoptozę. I fazės tyrime buvo stebėtas daug žadantis aktyvumas pacientams sergantiems recidyvavusia/refrakteria HL. (EHA 2009, Abstraktas #1064).
2010.10.31
Daugėja įrodymų, jog TP53 mutacijos yra susijusios su trumpu lėtine limfoleukemija (LLL) sergančiųjų išgyvenamumu. Prospektyvinių tyrimų duomenų apie sergančiųjų LLL, kurie turi ir neturi TP53 mutaciją, chemoimunoterapinio gydymo veiksmingumą yra mažai. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti TP53 mutacijos įtaką FC (fludarabinas ir ciklofosfamidas) arba FCR (fludarabinas, ciklofosfamidas ir...