Pasaulio HOT naujienos

 

2010.11.23
Manoma, kad aktyvuoto rekombinantinio VII faktoriaus (rFVIIa) skyrimas pagal neregistruotas indikacijas masyviam kraujavimui gydyti yra susijęs su didesne tromboembolinių komplikacijų rizika. Autoriai įvertino tromboembolinių įvykių dažnį, skiriant rFVIIa masyvaus kraujavimo gydymui, remiantis visais išspausdintais randomizuotais, placebo kontroliuojamais klinikiniais tyrimais.
2010.11.23
Bortezomibas-Melfalanas-Prednizolonas (VMP) yra naujai diagnozuotos mielominės ligos gydymo standartas. Šiame III-ios fazės tyrime buvo vertinamas keturių vaistų (bortezomibo-melfalano-prednizolono-talidomido (VMPT) derinio su palaikomuoju gydymu bortezomibu-prednizolonu (VMPT-VT) veiksmingumas lyginant su geriausiu standartiniu gydymu VMP. Gydymas buvo skiriamas pacientams niekada negydytiems...
2010.11.23
Prospektyvinio daugiacentrio II fazės tyrimo tikslas – nustatyti atokius didelės rizikos limfoleukemija sergančių pacientų, gydytų aloKKLT, taikant sumažinto intensyvumo kondicionavimą, rezultatus.
2010.11.23
Glikosfingolipidai, tokie kaip P/P1/Pk,, priklauso žmogaus kraujo - audinių grupei ir yra svarbūs ŽIV viruso ir ląstelės susijungime. Kai kurie iš šių glikosfingolipidų  in vitro geba jungtis su ŽIV gp120 receptoriumi. Ankstesnio Fabry ligos tyrimo metu buvo įrodytas Pk gebėjimas skatinti ar mažinti infekciją, o tuo tarpu tirpus Pk analogas geba neigiamai veikti infekcinį procesą....
2010.11.23
Pacientams su išliekančia neaiškios kilmės febrilia neutropenija (FN), universali empirinė priešgrybelinė terapija (EPT) yra gydymo standartas, tačiau EPT galėtų būti taikoma pacientams, atrinktiems pagal klinikinius kriterijus ir rizikos veiksnius.