Pasaulio HOT naujienos

 

2010.12.08
Septinis šokas yra pagrindinė mirčių nuo infekcijos priežastis reanimacijos skyriuje. Bakterinio septinio šoko gydymo kelių antibiotikų deriniu įtaka geresniems rezultatams vertinama prieštaringai. Dabartinės gydymo gairės nerekomenduoja gydyti kelių antibiotikų deriniu, išskyrus atvejus, kuomet siekiama padengti didesnį rezistentiškų patogenų spektrą.
2010.12.08
Lėtine mielogenine leukemija (LML) sergančių pacientų gydymas imatinibu ženkliai pagerina išgyvenamumą; maža duomenų apie ilgalaikės terapijos nutraukimo saugumą. Tikslas – įvertinti, ar gydymas imatinibu gali būti nutrauktas be molekulinio recidyvo pacientams, kuriems pasiekta visiška molekulinė remisija (CMR).
2010.12.08
Varicella zoster viruso (VZV) sukeliama juostinė pūslelinė yra dažna komplikacija po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (aloKKLT). Norėdami ištirti valacikloviro (VCV) veiksmingumą ir saugumą, tyrėjai juostinės pūslelinės profilaktikai vienerius metus skyrė valaciklovirą mažomis dozėmis.
2010.12.08
Studijos įrodžiusios, jog trombocitai sudaryti iš membranos, citoplazmos ir CD40 ligando (CD40L), pakeitė požiūrį į šių kraujo komponentų reikšmę. Anksčiau buvo manoma, kad trombocitai dalyvauja tik homeostazėje. Per paskutinį dešimtmetį tyrimai įrodė šių kraujo komponentų svarbą uždegimo, krešėjimo, įgimto ir įgyto imuniteto procesuose.
2010.12.08
Pacientų, kuriems po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (aloKKLT) atsinaujina liga, prognozė yra bloga. Donorinių limfocitų infuzijos ir gelbstinti chemoterapija dažniausiai yra toksiški ir neefektyvūs. Šiame straipsnyje autoriai pristato tyrimą, kurio metu buvo vertinamas 5-azacitidino poveikis pacientams, kuriems po aloKKLT atsinaujino liga.