Pasaulio HOT naujienos

 

2011.01.25
Autoriai pristato svarbių sąvokų apžvalgą ir rekomendacijas dėl Ph(-) mieloproliferacinių neoplazijų stebėsenos, atsako apibrėžimo, I-os ir II-os eilės bei specialių atvejų gydymo. Nagrinėtini klausimai buvo pasirinkti atsižvelgiant į klinikinį aktualumą. Nutarimai suformuluoti remiantis Delphi metodu ir pagal dviejų konferencijų, kuriose dalyvavo ELN 21 specialistų grupė,...
2011.01.25
Donorų kraujyje hepatito B virusas (HBV) aptinkamas ieškant hepatito B viruso paviršiaus antigenų (HbsAg) ir antikūnų prieš hepatito B šerdinį antigeną (anti-HBc). Visgi, HBV DNR teigiami donorai nenustatomi “lango” periodu, kuris būna prieš serokonversiją. Žmogaus imunodeficito viruso (HIV) ir hepatito C viruso (HCV) RNR bei HBV DNR nukleininių rūgščių tyrimas gali apsaugoti...
2011.01.25
Adenovirusinė (Adv) infekcija yra dažnas susirgimas pediatrijoje. Pacientams, po kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (KKLT), Adv infekcija  gali reaktyvuotis ir sukelti gyvybei grėsmingą infekcijos išplitimą. Nežiūrint į tai, kad geriausias būdas pasveikti nuo Adv infekcijos - imuninės sistemos atsistatymas, yra du galimi ir efektyvūs Adv infekcijos gydymo metodai,...
2011.01.10
Alogeninė kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija – kuratyvus gydymo būdas, pacientams sergantiems mažo agresyvumo limfoidinėms neoplazijoms. Informacijos apie Waldenstremo makroglobulinemijos gydymą alogenine kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacija yra mažai. Autoriai pateikia didelės WM pacientų imties gydytų alo-KKLT ilgalaikes išeitis.
2011.01.10
Talidomidas su deksametazonu (TD) yra standartinė indukcinė chemoterapija gydant mielominę ligą. Tyrėjai siekė įvertinti bortezomibo skyrimo kartu su TD chemoterapija veiksmingumą ir saugumą lyginant su TD režimu. Gydymas TD ar VTD chemoterapija buvo skiriamas kaip indukcinė terapijai prieš ir konsolidacija po dvigubos autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos. Į tyrimą...