Pasaulio HOT naujienos

 

2016.07.14
2016 Liepos 20 dieną 14:00h Hematologijos, onkologijos ir transfuzologijos centre (VUL SK, HOTC auditorija A953 kab.)  įvyks seminaras "Tarpinis PET, gydant Hodgkino limfomą", pranešėjai:  S. Bušeckaitė.
Pasaulyje
2016.07.13
Įrodyta, kad „Roche“  vaistas Gazyvaro▼ efektyviau už MabThera prailgina anksčiau negydyta folikuline limfoma sergančių pacientų išgyvenamumą be ligos progresavimo ▼Vykdoma papildoma šio vaisto stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Mums galite padėti pranešdami apie bet kokį Jums pasireiškiantį šalutinį poveikį: UAB „Roche Lietuva“: telefonu (85)...
Pasaulyje
2016.07.12
Cirkuliuojančios naviko DNR (cDNR) vis labiau diegiama į klinikinę paraktiką, vertinant įvairių navikų atsaką į gydymą, recidyvą ar prognozę. Tyrimo metu vertinta anksčiau negydytų DDBLL sergančių pacientų cDNR, skiriant imunochemoterapiją. 2- log cDNR redukcija koreliavo su CR, PFS bei OS. Recidyvo metu, cDNR kilimas buvo stebimas 148 diena anskčiau nei kliniškai. cDNR yra daug...
Pasaulyje
2016.07.12
II fazės tyrimo metu 120 mantijos zonos limfoma (MZL) sergančių pacientų po gydymo bendamustinu-rituksmabu x 6 buvo randomizuoti į palaikomąjį gydymą rituksimabu kas 2 mėn. 2 metus vs. stebėjimą. Po 4,5 metų stebėjimo medianos nei išgyvenamumas be progresijos, nei bendras išgyvenamumas nesiskyrė. Šiuo metu palaikomasis gydymas rituksimabu, sergant MZL, neidikuotinas. Nėra aišku, ar...
Pasaulyje
2016.07.12
II fazės tyrimo metu nivolumabu kas 14 dienų gydyta 80 recidyvavusiai ar refrakteriai Hodgkino limfoma (rr-HL) sirgusių pacientų (po autologinės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (KKLT) bei gydymo brentuksimabo vedotinu (BV)). Bendras atsakas siekė 66% (pilnas – 9%), 72% - tais atvejais, kai nebuvo efekto nuo BV. 6 pacientams pavyko atlikti alogeninę KKLT. Po 6 mėn. 77%...