Pasaulio HOT naujienos

 

2011.02.09
Richterio sindromas (RS) apibrėžiamas kaip lėtinės limfoleukemijos (LLL) transformacija į difuzinę didelių B ląstelių limfomą (DDBLL). Biologinių duomenų apie RS trūkumas apsunkino paiešką molekulinių žymenų, kurie galėtų būti prognostiniai RS išeities veiksniai. Atlikta 86 histologiškai patvirtintų RS atvejų analizė. 
2011.02.09
Trombocitopenija yra pagrindinis linezolido nepageidaujamas poveikis. Studijos tikslas, išsiaiškinti, kodėl išsivysto trombocitopenija pacientams, gydomiems linezolidu. Atliktas retrospektyvinis tyrimas. Duomenys surinkti nuo 2007 liepos iki 2009 birželio mėnesio. Linezolidas buvo skiriamas peroraliai (600 mg x 2k/d) arba parentereliai. Trombocitopenija apibrėžta kaip trombocitų kiekio...
2011.01.25
  Sorafenibas - plataus veikimo spektro kinazių inhibitorius, kuris slopina FLT3 kinazes (fms-like tyrosine kinase 3) su vidinėmis tandeminėmis dublikacijomis, Raf ir kitas kinazes. Į I fazės sorafenibo dozių eskalacijos studiją  buvo įtraukti ligoniai, sergantys pažengusiu mielodisplazijos sindromu (MDS), refrakterine ar recidyvavusią ūmine leukemija.
2011.01.25
Kadangi duomenų apie virusinio encefalito dažnį po alogeninės kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (alogeninės KKLT) yra nedaug, straipsnio autoriai ištyrė 2628 pacientus norėdami nustatyti virusinio encefalito rizikos veiksnius ir savybes.
2011.01.25
Siekiant nustatyti kloninių evoliucijų dažnį ir jų rizikos veiksnius aplastine anemija sergantiems pacientams, buvo ištirti 802 hospitalizacijos atvejai nuo 1991 m. sausio iki 2007 m. gruodžio mėnesio.