Pasaulio HOT naujienos

 

2011.07.19
Engert su kolegomis ASH2010 pristatė HD15 tyrimo rezultatus, kurio metu pacientų su išplitusia HL po 8 eskaluotų BEACOPP kursų gydymo rezultatas (jei KT liktinė masė buvo > 2,5 cm) buvo vertinamas FDG-PET tyrimo pagalba. Tik pacientams, kuriems FDG-PET išliko teigiamas, buvo skiriama radioterapija (RT). Iš 728 pacientų, kuriems stebėta >2,5 cm liktinė liga, 74,2% buvo PET neigiami, o...
2011.07.06
Šių metų ASCO kongreso metu pristatyti trijų randomizuotų tyrimų rezultatai, kuriuose nagrinėjama autoKKLT konsolidacijos vertė gydant pirminę didelės rizikos DDBLL.   Stiff su bendradarbiais (SWOG S9704) randomizavo 397 II bulky, III, IV stadijos vidutinės didelės / didelės IPI rizikos pacientus po 5 CHOP (N 215) ar R-CHOP (182) į dvi grupes: R-CHOP x 3 (N 128) arba R-CHOP 1 + auto KKLT...
2011.06.28
Brummendorf su kolegomis pristatė I/II fazės klinikinė tyrimą, kurio metu bosutinibas skirtas pacientams, kuriems neveikė imatinibas ir kurie netoleravo / neveikė II kartos tirozinkinazės inhibitoriai (TKI) dasatinibas ar nilotinibas. Tyrimo pirminiai rezultatai išdėstyti toliau:
2011.06.28
Tyrėjai daro išvadą, kad IO „tikėtina, yra efektyviausias monoterapijos vaistas, tirtas RR-ŪLL metu“. Iš 40 sergančių RR-ŪLL ir IO gydytų pacientų 56% gautas atsakas: pilna (25%) ar pilna kaulų čiulpų (31%) remsija. 16 pacientų buvo refrakterūs, o 1 mirė per 4 sav. nuo gydymo pradžios. Atsakas nepriklausė nuo gydymo eilės: 40% III eilės gelbstinčiojo gydymo pacientų stebėtas atsakas. Atsakas...
2011.06.22
Šių metų EHA konferencijoje Verstovsek et al. Pristatė naujo JAK1-JAK2 inhibitoriaus ruksolitinibo tyrimą priminės ar popoliciteminės / potrombociteminės mielofibrozės (MF) gydymui. Pacientai, sergantys intermediate-2 ar high-risk MF buvo randomizuoti ir gydomi arba ruksolitinibu, arba placebu. Pagrindinis tyrimo tikslas - > 35% blužnies tūrio redukcija po 24 sav. gydymo, vertinant MBR ar...