Pasaulio HOT naujienos

 

2011.10.17
Nelarabinas yra purino analogas pasižymintis citotoksiniu poveikiu T limfocitams. Jis skiriamas recidyvavusios/refrakterios T limfocitų ūminės limfoblastinės leukemijos/limfomos (ALL/LBL) gydymui. 
2011.10.17
FLT3 kinazės (Fms-like tyrosine kinase-3; FLT3) geno mutacijos dažnai nustatomos sergantiems ūmine promielocitine leukemija, tačiau jų prognostinė reikšmė iki šiol nėra žinoma.    
News - Lietuvoje
2011.09.29
 Sveikiname gydytoją Valdą Pečeliūną sėkmingai apgynus disertaciją "Plazminių ląstelių imunofenotipinės analizės reikšmė vertinant mielominės ligos riziką ir ligos atsaką į gydymą" ir gavus mokslinį daktaro laipsnį.    Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro kolektyvas
News - Lietuvoje
2011.09.26
Valdas Pečeliūnas viešame posėdyje gins disertaciją "Plazminių ląstelių imunofenotipinės analizės reikšmė vertinant mielominės ligos riziką ir ligos atsaką į gydymą"   Disertacijos gynimo posėdis įvyks 2011 09 27 (antradienį), VUL "SK" Raudonojoje auditorijoje. Pradžia 13 val.   Kviečiame dalyvauti  
2011.07.27
Moccia ir kolegos pristatė pacientų su DDBLL, kuriems buvo kontraindikuotinas doksorubicinas, gydymo retrospektyvinę analizę. Pacientams vietoj doksorubicino buvo skiriamas etopozidas (R-CEOP: rituksimabas, ciklofosfamidas, etopozidas, vinkristinas, prednizolonas). Neišplitusios ligos pacientams skirta 3-4 kursai +/- radioterapija. Pacientams su išplitusia limfoma skirti 6 chemo kursai. Dalis...