Pasaulio HOT naujienos

 

2012.01.13
Anksčiau kelta hipotezė teigia, kad didesnis sisteminis asparaginazės veikimas gali padidinti deksametazono poveikį; abu preparatai – svarbios chemoterapinės medžiagos ūminei limfoblastinei leukemijai (ŪLL). Farmakokinetiniai deksametazono skirtumai įtakojantys recidyvo riziką pacientams niekada nebuvo tirti. 
2012.01.04
Mielomine liga (ML) sergančių pacientų rizikos vertinimas pagal chromosomines anomalijas gali padėti parinkti pačią tinkamiausią gydymo taktiką.
2011.12.19
Lėtinė limfoleukemija (LLL) – nepagydomas lėtinis susirgimas, kurio prognozė blogėja ligai progresuojant. Studijos metu buvo lyginamas fludarabino bei alemtuzumabo derinio ir fludarabino monoterapijos veiksmingumas bei saugumas  refrakteria ar recidyvuojančia LLL sergantiems pacientams.
2011.12.19
Daugiacentrio, prospektyvinio Tarptautinio Imunininės Tolerancijos Indukcijos (eng. International Immune Tolerance, I-ITI) tyrimo metu buvo palyginti du ITI gydymo protokolai VIII krešėjimo faktoriumi (FVIII): skiriant dideles dozes (DD) (200 IU/kg kartą per dieną) ir mažas dozes (MD) (50 IU/kg tris kartus per savaitę). Į tyrimą įtraukti 115 “geros prognozės” sunkia hemofilijos A forma...
2011.12.08
Hepatito C (HCV) infekcijos įtaka DDBLL sergančių pacientų prognozei ir su ja susijęs hepatotoksiškumas gydymo rituksimabu laikmečiu nežinomas.