Pasaulio HOT naujienos

 

News - Lietuvoje
2013.01.03
Atviras laiškas sveikatos priežiūros specialistams apie draudimą vartoti pradaxa (dabigatrano eteksilatas) pacientams su širdies vožtuvo protezu, reikalaujančiu gydymo antikoaguliantais. Patalpinta Boehringer Ingelheim prašymu.    
Pasaulyje
2013.01.03
Intensyvi chemoterapija lemia žymų ligotumą ir mirtingumą vyresniems, ypač >70 metų amžiaus, ūmine mieloleukemija sergantiems pacientams. Tyrėjai retrospektyviai išanalizavo azacitidino veiksmingumą ir įtaką bendram išgyvenamumui vyresnio amžiaus pacientams. Siekiant palyginti grupes retrospekyviai išanalizuoti gydytieji intensyvia chemoterapija.
Pasaulyje
2012.12.21
Intensyvi 8 eskaluotų BEACOPP kursų chemoterapija išplitusiai HL gydyti labai efektyvi, tačiau ji – tiesiogiai susijusi su gydymo sukeltu toksiškumu. Be to, radioterapijos poreikis šios grupės pacientams neaiškus. Norėdama sumažinti gydymo toksiškumą nesumažinant gydymo naudos German Hodgkin Study Group sukūrė prospektyvinį randomizuotą klinikinį tyrimą HD15, kuriame tyrė 2 mažiau intensyvias...
Pasaulyje
2012.12.21
SMARTE-R studijos metu vyresnio amžiaus blogos prognozės (IPI=3-5) pacientų gydymas 6 CHOP-14 ir rituksimabu, kurio 8 kursai skirti per ilgesnį laiką, pagerino 3 metų išgyvenamumą be įvykio (EFS) (67% vs. 54%; p=0,030) ir bendrą išgyvenamumą (80% vs. 67%; p=0,034) lyginant su RICOVER-60 studija, kurioje pacientams 8 rituksimabo kursai skirti kas 2 sav. Neseniai autorių nustatyta (Mueller et...
Pasaulyje
2012.12.21
Iki šiol išplitusia aktyvia folikuline limfoma (FL) sergantiems pacientams optimalus chemoterapinis režimas nenustaytas. Šiame randomizuotame tyrime tarpusavyje lyginami gydymo trijomis skirtingomis chemoterapinėmis schemomis – R-CVP, R-CHOP ir R-FM – rezultatai.