Pasaulio HOT naujienos

 

Pasaulyje
2013.01.27
Tyrimo tikslas - palyginti CHOP ir R-CHOP poveikį pirminei tarpuplaučio B ląstelių limfomai (PMDBLL) ir difuzinei didelių B ląstelių limfomai (DDBLL).
Pasaulyje
2013.01.27
Trūksta didelės apimties studijų, kuriose būtų tiriamas R-CHOP poveikis tarpuplaučio difuzinei didelių B ląstelių limfomai. Britų Kolumbijoje (Kanada) 2001-2005 metais po R-CHOP chemoterapijos rutiniškai taikyta spindulinė terapija (ST) į tarpuplautį (ST era). Nuo 2005 po chemoterapijos buvo atliekamas pozitronų emisijos tomografijos (PET) tyrimas ir remiantis rezultatais buvo sprendžiama kiek...
Pasaulyje
2013.01.14
 Suaugusiųjų Burkitt’o limfomų/leukemijų gydomų trumpais intensyviais chemoterapijos kursais (dažniausiai pagal vaikų protokolus) pilna remisija (CR) pasiekiama 83% atvejų, o bendras išgyvenamumas (OS) gali siekti 62%. Chemoterapijos intensyvinimas geresnių rezultatų neduoda.
Pasaulyje
2013.01.14
Vadovaujantis nedidelių studijų rezultatais pasaulinėje praktikoje sepsinio šoko metu gana dažnai skiriamos mažos gliukokortikosteroidų dozės. Išanalizuoti Surviving Sepsis Campaign (SSC) registro duomenys (2005-2010 metai).
Pasaulyje
2013.01.03
Vyresniems asmenims diagnozavus ūminę mieloleukemiją iškyla klausimas kokia gydymo taktika yra geriausia. Tyrėjai ištyrė 54  ≥60 metų amžiaus ligonius.  Jiems taikyta viena iš keturių gydymo taktikų: paliatyvus gydymas (N2), geriausias palaikomasis gydymas (N16), neintensyvi chemoterapija (N9), intensyvi chemoterapija (N27).