5-azacitidino gelbstintis gydymas pacientams su mieloidiniais navikais esant ligos atsinaujinimui po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos

Pacientų, kuriems po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (aloKKLT) atsinaujina liga, prognozė yra bloga. Donorinių limfocitų infuzijos ir gelbstinti chemoterapija dažniausiai yra toksiški ir neefektyvūs. Šiame straipsnyje autoriai pristato tyrimą, kurio metu buvo vertinamas 5-azacitidino poveikis pacientams, kuriems po aloKKLT atsinaujino liga.

 

10 tiriamųjų, dalyvavusių studijoje, buvo diagnozuoti mieloidiniai navikai ir liga buvo atsinaujinusi po aloKKLT. Gydant 5-azacitidinu 6 iš jų buvo pasiekta pilna remisija, 1 ligoniui - stabili liga ir 3 liga progresavo po vidutiniškai 6 chemoterapijos 5-azacitidinu ciklų. Tik 1 pacientas mirė dėl ligos progresijos ir nė vienam ligoniui nebuvo nustatytas transplantato prieš šeimininką ligos paūmėjimas. Paskutiniu ligonių būklės vertinimo metu bendro išgyvenamumo mediana buvo 422.5 dienos ( 127 – 1411 ).

 

Šos studijos rezultatai parodė 5-azacitidino veiksmingumą pacientams, su atsinaujinusia liga po aloKKLT. Reikalingos tolimesnės studijos detalesniam 5-azacitidino veiksmingumui tirti.

 

parengė: Jelena Blaščiuk

recenzavo: Rita Čekauskienė

 
 
 

 


Atgal