12-ICML kongresas. Daug žadantys ankstyvi obinutuzumabo + chlorambucilio lėtine limfoleukemija sergančių pacientų su komorbidiškumu gydymo rezultatai

Pasaulyje

M. Hallek pristatė vokiečių studijų grupės CLL11 tyrimo preliminarius rezultatus, kurių metu pirminiai lėtine limfoleukemija sergantys pacientai su komorbidiškumu randomizuoti į tris gydymo šakas: chlorambucilis Chl) vs. rituksimabas + chlorambucilis (R-Chl) vs. obinutuzumabas (GA101)+ chlorambucilis (G-Chl).  Po maždaug 14 mėn. med. stebėsenos Chl bendras atsakas buvo apie 30% (CR – 0%), R-Chl – 65,9% (CR – 8,3%, G-Chl – 75,5% (CR – 22,2%). Išgyvenamumas be progresijos: Chl – 10,9 mėn, R-Chl – 15,7 mėn., G-Chl – 23 mėn (p<0,001). Bendras išgyvenamumas nesiskyrė. G-Chl buvo daugiau 3-4° trombocitopenijos bei neutropenijos, tačiau infekcijų dažnis nesiskyrė.

 

Komentaras: naujos kartos anti-CD20 glikoinžinerinis antikūnas yra aktyvesnis in vitro bei rodo didesni klinikinį aktyvumą. Duomenys ankstyvi, vertinti bendrą išgyvenaumumą anksti dėl trumpos stebėsenos. Statistinė R-Chl vs G-Chl analizė planuojama vėliau šiais metais.

 
Parengė: Laimonas Griškevičius

Atgal