Naujienos

2010.03.09
Flt3-ITD nustatoma iki 30% ŪML atvejų ir yra blogos prognozės rodiklis, rodantis blogesnį bendrą išgyvenamumą ir didesnį recidyvų dažnį. Recidyvavę po KKLT Flt3-ITD teigiamos ŪML pacientai turi labai mažai gydymo galimybių. Sorafenibas yra tirozinkinazės inhibitorius, skiriamas išplitusiam inkstų ir kepenų vėžiui gydyti. Sorafenibas inhibuoja Raf, PDGFR ir VEGFR, taip pat slopina Flt3...
2010.03.09
Paskelbti didžiausio suaugusiųjų T-ŪLL tyrimo, kuriame gydymas taikytas atsižvelgiant į fenotipavimą, rezultatai.
2010.03.09
Lėtinei limfocitinei leukemijai būdinga heterogeniška ligos eiga. Viena iš gydymo galimybių blogos prognostinės grupės pacientams yra aloKKLT. Prancūzų nacionalinio registro retrospektyvinė analizė vertino 160 LLL pacientų, gydytų aloKKLT, ilgalaikius rezultatus.
2010.02.20
Pirmos eilės gydymas rituksimabu žymiai pagerino agresyvia ne Hodgkino limfoma (NHL) sergančių pacientų gydymo rezultatus, tačiau nėra vieningos nuomonės dėl gydymo taktikos esant ligos atkryčiui po pirmos eilės imunochemoterapijos. Rituksimabo ir aukštų dozių chemoterapijos bei kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos vaidmuo tolimesniame šių ligonių gydyme kol kas nėra...
2010.02.20
Mantijos ląstelių limfomos (MLL) prognozei nustatyti naudojamas klinikinis MLL prognostinis indeksas (MIPI) ir biologinis, indeksas (MIPIb), kurio metu atsižvelgiama ir į ląstelių proliferaciją (Ki-67) (Hoster 2008).