Naujienos

2010.03.24
Sorafenibas yra tirozinkinazių inhibitorius, slopinantis FLT3 ir Raf/ERK/MEK signalo perdavimo kelius. Stebėtas sorafenibo efektyvumas FLT3 mutacijas turintiems ŪML pacientams I fazės studijose.
2010.03.24
TP53 tumoro supresijos geno mutacija yra blogas prognostinis rodiklis DDBLL pacientams gydomiems CHOP protokolu. TP53 mutacijų reikšmė DDBLL pacientams, gydomiems R-CHOP iki šiol nebuvo tirta.
2010.03.24
Pristatyti randomizuotų tyrimų duomenų metaanalizės rezultatai apie lėtinės limfocitinės leukemijos (LLL) pirmos eilės gydymo efektyvumą.
2010.03.24
Lėtine limfocitine leukemija (LLL) sergantys pacientai dažnai turi autoimuninių komplikacijų, tačiau jų reikšmė šios ligos metu mažai tirta. Dažniausiai pasitaikanti autoimuninė hemolizinė anemija (AIHA) nustatoma 10% - 25% pacientų. Tiesioginis Kumbso tyrimas gali būti teigiamas iki 35% atvejų, tačiau ryški AIHA stebima rečiau. AIHA gali pasireikšti ir negydytiems pacientams be jokių kitų...
2010.03.09
2008 m. buvo pristatyti pirmieji randomizuoto klinikinio tyrimo rezultatai, kurie įrodė FCR chemoimunoterapijos pranašumą prieš FC prailginant laiką iki ligos progresijos ir atsako dažnį. Paskelbti atnaujinti šio tyrimo duomenys.