Naujienos

2010.10.31
Daugėja įrodymų, jog TP53 mutacijos yra susijusios su trumpu lėtine limfoleukemija (LLL) sergančiųjų išgyvenamumu. Prospektyvinių tyrimų duomenų apie sergančiųjų LLL, kurie turi ir neturi TP53 mutaciją, chemoimunoterapinio gydymo veiksmingumą yra mažai. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti TP53 mutacijos įtaką FC (fludarabinas ir ciklofosfamidas) arba FCR (fludarabinas, ciklofosfamidas ir...
2010.10.31
6-8 RCHOP21 ciklai yra pasaulyje pripažintas išplitusios difuzinės didelių B ląstelių limfomos (DDBL) pradinis gydymas.
2010.04.27
HOVON-SAKK tyrėjų grupė paskelbė duomenis apie citogenetinių anomalijų prognostinę reikšmę ŪML pacientams. Šiame tyrime buvo pristatyta monosominio kariotipo (MK) sąvoka. Greta struktūrinių pakitimų monosominiam kariotipui būdingos ≥ 2 autosomų monosomija arba vienos autosomos monosomija. Pagal šiuos duomenis monosominis kariotipas nulemia blogesnę ŪML prognozę.
2010.04.27
High-level FLT3-ITD mutacijos rodo trumpesnį išgyvenamumą ir didesnį recidyvų dažnį pacientams su standartinės rizikos kariotipu.  Low-level FLT3-ITD mutacijų reikšmė mažiau aiški. Viena tyrėjų grupė (Gale et al, 2008) pranešė apie low-level mutacijų neigiamą prognostinę reikšmę lyginant su pacientų grupe be mutacijų. 
2010.04.27
B prekursorių ŪLL pacientams MLL po indukcinio gydymo ir vėliau yra prognostinis rodiklis, nepriklausomai nuo toliau taikomo gydymo chemoterapija ar KKLT. Blinatumomabas (MT103) yra CD19 antigeno antikūnas, naujos klasės bispecifinis BiTE® antikūnas, kuris aktyvina T limfocitus ir sukelia ląstelės taikinio lizę. II fazės tyrime analizuoti B prekursorių ŪLL sergantys pacientai su teigiama MLL....