Naujienos

2010.11.08
Kelis dešimtmečius sergamumas Ne Hodžkino limfoma (NHL) nuolatos didėjo. Ankstesni tyrimai iškėlė prielaidą, kad eritrocitų masės transfuzijos ir sergamumas Ne Hodžkino limfoma (NHL) susiję. Pagrindinis tyrimo tikslas – įvertinti prielaidą, remiantis stebėjimo tyrimų metanalize.
2010.11.08
Lyginant su placebo, profilaktinis gydymas bisfosfonatais sumažina skeleto pažeidimų riziką mielomine liga sergantiems pacientams. Dėl ilgalaikio gydymo bisfosfonatais sąlygojamo toksiškumo svarbu nustatyti mažiausią efektyvią dozę. Tyrime lyginamas dviejų pamidronato dozių veiksmingumas mielomine liga sergantiems pacientams, atsižvelgiant į kaulų pažeidimą ir su sveikata susijusią gyvenimo...
2010.11.08
Žarnyno invazyvi aspergiliozė imunosupresiniams pacientams – ypač retas susirgimas. Šio retrospektyvaus, multicentrinio tyrimo tikslas – aprašyti žarnyno aspergiliozės kliniką, rizikos faktorius, išeitis hematologinių pacientų grupėje.
2010.10.31
Tyrėjai siekė nustatyti rituksimabo (R), skiriamo kartu su sekvencine aukštų dozių chemoterapija (HDCT), saugumą ir veiksmingumą pirminiam difuzinės didelių B ląstelių limfomos gydymui.
2010.10.31
Panobinostatas yra pan-deacetilazės inhibitorius veikiantis epigenetinius ir neepigenetinius kelius. In vitro panobinostatas mažomis nanomoliarinėmis koncentracijomis sulėtina HL ląstelių linijų proliferaciją ir indukuoja apoptozę. I fazės tyrime buvo stebėtas daug žadantis aktyvumas pacientams sergantiems recidyvavusia/refrakteria HL. (EHA 2009, Abstraktas #1064).