Naujienos

2010.11.23
Pacientams su išliekančia neaiškios kilmės febrilia neutropenija (FN), universali empirinė priešgrybelinė terapija (EPT) yra gydymo standartas, tačiau EPT galėtų būti taikoma pacientams, atrinktiems pagal klinikinius kriterijus ir rizikos veiksnius.
2010.11.23
Per  pastaruosius du dešimtmečius hematologinių pacientų, kuriems dėl kritinių būklių buvo būtina intensyvi terapija, išeitys pagerėjo, išimtį sudaro pacientai po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos (alo-KČT). Atliktas retrospektyvinis tyrimas: vertintos 44 pacientų po alogeninės kaulų čiulpų arba kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (alo-KČT ar alo-KKLT) gydymo išeitys...
2010.11.08
Remiantis daugiausiai nedidelės apimties klinikiniais tyrimais sergančiųjų pirmine mielofibroze (PMF) gyvenimo trukmė yra daug trumpesnė. Tikroji policitemija (PV) daugelio tyrimų duomenimis susijusi su trumpesniu išgyvenamumu. Duomenys apie esencinę trombocitozę (ET) prieštaringi: vienų tyrėjų teigimu gyvenimo trukmė nėra reikšmingai įtakojama ligos, kitų - ET ženkliai sutrumpina gyvenimo...
2010.11.08
Aloantikūnai prieš specifinius žmogaus leukocitų antigenus (ŽLA) lemia kamieninių kraujodaros ląstelių (KKL)  neprigijimą atliekant tyrimus su gyvūnų modeliais Tam, kad nustatyti aloantikūnų prieš donoro ŽLA įtaką negiminingų KKL transplantacijų išeitims, buvo analizuoti prieš transplantaciją paimti ir biobankuoti pacientų, kuriems neprigijo KKL (n = 37) ir atitinkamos atvejo-kontrolės...
2010.11.08
Remiantis sėkmingais II fazės klinikinių studijų rezultatais, autoriai atliko klinikinį tyrimą kurio metu buvo vertinama, ar rituksimabo pridėjimas prie  chemoterapijos fliudarabinu ir ciklofosfamidu pirmos eilės lėtinės limfocitinės leukemijos gydymui, pagerina ligos prognozę.