Naujienos

2010.12.08
Pirmos eilės mielominės ligos gydymas talidomidu arba bortezomibu kartu su melfalanu ir prednizolonu yra pranašesnis nei chemoterapija vien melfalanu ir prednizolonu. Iki šiol nėra tiesiogiai palygintas gydymo efektyvumas taikant MPB (Melfalanas, Prednizolonas ir Bortezomibas) ir MPT ( Melfalanas, Prednizolonas ir Talidomidas) protokolus.
2010.12.08
Septinis šokas yra pagrindinė mirčių nuo infekcijos priežastis reanimacijos skyriuje. Bakterinio septinio šoko gydymo kelių antibiotikų deriniu įtaka geresniems rezultatams vertinama prieštaringai. Dabartinės gydymo gairės nerekomenduoja gydyti kelių antibiotikų deriniu, išskyrus atvejus, kuomet siekiama padengti didesnį rezistentiškų patogenų spektrą.
2010.12.08
Lėtine mielogenine leukemija (LML) sergančių pacientų gydymas imatinibu ženkliai pagerina išgyvenamumą; maža duomenų apie ilgalaikės terapijos nutraukimo saugumą. Tikslas – įvertinti, ar gydymas imatinibu gali būti nutrauktas be molekulinio recidyvo pacientams, kuriems pasiekta visiška molekulinė remisija (CMR).
2010.12.08
Varicella zoster viruso (VZV) sukeliama juostinė pūslelinė yra dažna komplikacija po alogeninės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos (aloKKLT). Norėdami ištirti valacikloviro (VCV) veiksmingumą ir saugumą, tyrėjai juostinės pūslelinės profilaktikai vienerius metus skyrė valaciklovirą mažomis dozėmis.
2010.12.08
Studijos įrodžiusios, jog trombocitai sudaryti iš membranos, citoplazmos ir CD40 ligando (CD40L), pakeitė požiūrį į šių kraujo komponentų reikšmę. Anksčiau buvo manoma, kad trombocitai dalyvauja tik homeostazėje. Per paskutinį dešimtmetį tyrimai įrodė šių kraujo komponentų svarbą uždegimo, krešėjimo, įgimto ir įgyto imuniteto procesuose.