Naujienos

2011.01.10
Talidomidas su deksametazonu (TD) yra standartinė indukcinė chemoterapija gydant mielominę ligą. Tyrėjai siekė įvertinti bortezomibo skyrimo kartu su TD chemoterapija veiksmingumą ir saugumą lyginant su TD režimu. Gydymas TD ar VTD chemoterapija buvo skiriamas kaip indukcinė terapijai prieš ir konsolidacija po dvigubos autologinės kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijos. Į tyrimą...
2011.01.10
Tyrėjai išanalizavo autoimuninės citopenijos paplitimą, klinikinę koreliaciją ir prognostinę reikšmę lėtine limfocitine leukemija sergantiems ligoniams.
2011.01.10
Priimtiniausias plaučių aspergiliomos gydymo būdas – chirurginė intervencija. Tačiau ši operacija yra labai sudėtinga, jai būdingas didelis mirtingumas ir pooperacinių komplikacijų skaičius. Jų sumažinimui svarbūs pacientų atrankos kriterijai ir chirurginės intervencijos laiko nustatymas. Šioje studijoje analizuojami klinikiniai faktoriai, galintys įtakoti pooperacinius...
2011.01.09
Trumpalaikiai G-CSF buvo išsamiai tiriami, nauji pranešimai iškėlė klausimą dėl ilgalaikio G-CSF saugumo, susijusio su jų sukeliamu limfocitų funkcijos sutrikimu. Dėl ilgalaikio saugumo svarbu įvertinti G-CSF sąlygojamos limfocitų funkcijos sutrikimo trukmę.
2010.12.27
  Bifosfonatai sumažina kaulinių įvykių riziką piktybine liga sergantiems ligoniams. Ikiklinikiniuose ir klinikiniuose tyrimuose pastebėtas zoledronato priešvėžinis poveikis. Tyrėjai siekė nustatyti ar bifosfonatai gali pagerinti sergančiųjų mielomine liga klinikinius rezultatus.