Naujienos

2011.06.22
Šių metų EHA konferencijoje Verstovsek et al. Pristatė naujo JAK1-JAK2 inhibitoriaus ruksolitinibo tyrimą priminės ar popoliciteminės / potrombociteminės mielofibrozės (MF) gydymui. Pacientai, sergantys intermediate-2 ar high-risk MF buvo randomizuoti ir gydomi arba ruksolitinibu, arba placebu. Pagrindinis tyrimo tikslas - > 35% blužnies tūrio redukcija po 24 sav. gydymo, vertinant MBR ar...
2011.06.22
Tiacci su kolegomis atlikę plaukuotųjų ląstelių leukemija (PLL) sergančio leukeminių bei neleukeminių ląstelių viso genomo sekvenavimą, leukeminės ląstelėse aptiko BRAF geno mutaciją. Išplėtę tyrimą ir atlikę dar 47 PLL pacientų leukeminių ląstelių genetinę analizę, visų genomuose aptiko tą pačią V600E mutaciją. Minėta mutacija nebuvo aptikta nei 10-ties pacientų neleukeminėse ląstelėse, nei...
2011.06.15
Šių metų ASCO 2011 konferencijoje D. Cunningham et al. Pristatė III fazės klinikio tyrimo, kurio metu 1080 difuzine didelių B ląstelių limfoma (DDBLL) sergantys pacientai buvo randomizuoti ir buvo gydomi arba R-CHOP21 x 8, arba R-CHOP14 x 6 (+G-CSF) + R x 2. Pacientų amžiaus mediana buvo 61 metas, 62% buvo III-IV stadijos, 49% turėjo bulky ligą. Po 37 mėnesio stebėjimo medianos, skirtumų tarp...
2011.02.16
Chemoterapijos intensifikacija pagerino vaikų, sergančių naujai diagnozuota ūmine limfoblastine leukemija (ŪLL), bendrą išgyvenamumą (OS) ir išgyvenamumą be neigiamų įvykių (EFS), tačiau išgyvenamumas po ligos recidyvo išlieka žemas. Buvo manoma, kad recidyvavusiems pacientams, gavusiems mažiau intensyvų pirminį gydymą galima pasiekti geresnių gydymo rezultatų nei gavusiems intensyvesnį pirminį...
2011.02.09
Pilna remisija (CR) mielomine liga sergantiems vyresnio amžiaus pacientams buvo pasiekiama retai kol nebuvo nepradėtas taikyti gydymas naujų vaistų deriniais su įprastine chemoterapija melfalanu ir prednizolonu (MP). Šioje analizėje vertinta atsako į gydymą įtaka išgyvenamumui be progresijos ir bendram išgyvenamumui .