Naujienos

2011.11.07
Studijos tikslas - įvertinti kladribino ir rituksimabo derinio efektyvumą ir saugumą negydytiems pacientams, sergantiems plaukuotų ląstelių leukemija (įskaitant ir variantinę jos formą). Kladribino skirta 5,6 mg/m2/d. intraveniškai per dvi valandas 5 dienas, po 1 mėn. pradėtas rituksimabas 375 mg/m2/sav. intraveniškai 8 savaites. Atsakas ir kaulų čiulpų minimali liktinė liga (MLL) vertinti...
2011.10.17
Nelarabinas yra purino analogas pasižymintis citotoksiniu poveikiu T limfocitams. Jis skiriamas recidyvavusios/refrakterios T limfocitų ūminės limfoblastinės leukemijos/limfomos (ALL/LBL) gydymui. 
2011.10.17
FLT3 kinazės (Fms-like tyrosine kinase-3; FLT3) geno mutacijos dažnai nustatomos sergantiems ūmine promielocitine leukemija, tačiau jų prognostinė reikšmė iki šiol nėra žinoma.    
News - Lietuvoje
2011.09.29
 Sveikiname gydytoją Valdą Pečeliūną sėkmingai apgynus disertaciją "Plazminių ląstelių imunofenotipinės analizės reikšmė vertinant mielominės ligos riziką ir ligos atsaką į gydymą" ir gavus mokslinį daktaro laipsnį.    Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro kolektyvas
News - Lietuvoje
2011.09.26
Valdas Pečeliūnas viešame posėdyje gins disertaciją "Plazminių ląstelių imunofenotipinės analizės reikšmė vertinant mielominės ligos riziką ir ligos atsaką į gydymą"   Disertacijos gynimo posėdis įvyks 2011 09 27 (antradienį), VUL "SK" Raudonojoje auditorijoje. Pradžia 13 val.   Kviečiame dalyvauti