Naujienos

2012.05.14
Tirozinkinazės inhibitoriai (TKI) pakeitė lėtinės mieloleukemijos (LML) gydymą, tačiau ligoniai, kuriems dasatinibas ar nilotinibas neefektyvus arba turintys T315I mutaciją, neturi gydymo pasirinkimo. Ponatinibas yra veiksmingas, peroraliai vartojamas pan-BCR-ABL inhibitorius aktyvus prieš tirozinkinazę ir visas ištirtas rezistentiškas mutacijas, taip pat ir rezistentišką T315I...
2012.01.13
Anksčiau kelta hipotezė teigia, kad didesnis sisteminis asparaginazės veikimas gali padidinti deksametazono poveikį; abu preparatai – svarbios chemoterapinės medžiagos ūminei limfoblastinei leukemijai (ŪLL). Farmakokinetiniai deksametazono skirtumai įtakojantys recidyvo riziką pacientams niekada nebuvo tirti. 
2012.01.04
Mielomine liga (ML) sergančių pacientų rizikos vertinimas pagal chromosomines anomalijas gali padėti parinkti pačią tinkamiausią gydymo taktiką.
2011.12.19
Lėtinė limfoleukemija (LLL) – nepagydomas lėtinis susirgimas, kurio prognozė blogėja ligai progresuojant. Studijos metu buvo lyginamas fludarabino bei alemtuzumabo derinio ir fludarabino monoterapijos veiksmingumas bei saugumas  refrakteria ar recidyvuojančia LLL sergantiems pacientams.
2011.12.19
Daugiacentrio, prospektyvinio Tarptautinio Imunininės Tolerancijos Indukcijos (eng. International Immune Tolerance, I-ITI) tyrimo metu buvo palyginti du ITI gydymo protokolai VIII krešėjimo faktoriumi (FVIII): skiriant dideles dozes (DD) (200 IU/kg kartą per dieną) ir mažas dozes (MD) (50 IU/kg tris kartus per savaitę). Į tyrimą įtraukti 115 “geros prognozės” sunkia hemofilijos A forma...