HOT Gairės 2015 (galioja nuo 2015-05-01)

Leidinyje pateikiama susisteminta naujausia informacija apie Hodžkino ir ne Hodžkino limfomas, ūmines limfoblastines ir mieloblastines leukemijas, lėtines leukemijas, plazminių ląstelių mielomą, heparino indukuotos trombocitopenijos bei kitų hematologinių susirgimų gydymo gairės. Pateiktas ligų klasifikatorius, apžvelgti reikalingi tyrimai ir gydymo protokolai. Tai metodinė mokymo priemonė studentams, hematologijos specialybės rezidentams bei gydytojams hematologams.

ATSISIŲSKITE:


       HOT Gairės 2015 (4 leidimas):

       1. Įvadas

       2. Ne Hodžkino limfomos (NHL)

       3. Hodžkino limfomos (HL)

       4. Limfomų gelbstintysis gydymas (NHL & HL ST)

       5. Hemofagocitinė limfahistiocitozė (HLH)

       6. Ūminė mieloblastinė leukemija+ATRA (AML) 

       7. Ūminė limfoblastinė leukemija (ALL)  

       8. Ūminių leukemijų gelbstintysis gydymas (AML & ALL ST)      

       9. Lėtinė limfoleukemija  (CLL)      

     10. Lėtinė mieloleukemija (CML)   

     11. Plazminių ląstelių mieloma (MM)

     12. AL amiloidozė (AL-Amy)

     13. Neščiųjų trombocitopenija

     14. Heparino indukuota trombocitopenija (HIT)

     15. Literatūra