HOT Gairės 2012 (GALIOJA iki 2013-05-01)

Leidinyje susisteminta naujausia informacija apie Hodžkino ir ne Hodžkino limfomas, ūmines limfoblastines ir mieloblastines leukemijas, lėtines leukemijas, plazminių ląstelių mielomą, imunosupresuotųjų empirinio gydymo antibiotikais gaires. Pateiktas ligų klasifikatorius, apžvelgti reikalingi tyrimai ir gydymo protokolai. Tai metodinė mokymo priemonė studentams, hematologijos specialybės rezidentams bei gydytojams hematologams.

ATSISIŲSKITE:
       HOT Gairės 2012 (2 leidimas):

       1. Žinyne naudojami sutrumpinimai

       2. Ne Hodžkino limfomos (NHL)

       3. Hodžkino limfomos (HL)

       4. Limfomų gelbstintysis gydymas (NHL & HL ST)

       5. Ūminė mieloblastinė leukemija (AML) 

       6. Ūminė limfoblastinė leukemija (ALL)  

       7. Ūminių leukemijų gelbstintysis gydymas (AML & ALL ST)      

       8. Lėtinė limfoleukemija  (CLL)      

       9. Lėtinė mieloleukemija (CML)   NEGALIOJA

     10. Plazminių ląstelių mieloma (MM)

     11. Imunosupresuotųjų empirinio gydymo antibiotikais gairės

     12. Literatūra