Apie mus

Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos elektroninis portalas iHOT yra skirtas teikti naujausią nešališką informaciją hematologijos, onkologijos bei transfuziologijos klausimais. Informacija apima stebėseną, diagnostikos bei gydymo gaires, bazinius bei klinikinius biomedicininius tyrimus ir kitą mokslininkams bei klinicistams vertingą informaciją. Portale kaupiama informacija yra skirta medicinos profesionalams, todėl stengiamasi akcentuoti naujausius medicinos pasiekimus, kurie svarbūs praktikai. Informacija yra pateikiama struktūrizuotai ir, kiek įmanomai, glaustai.

     Gairėse pateikiamos ligų diagnostikos, gydymo bei stebėsenos rekomendacijos. Skiltyje iHOT žurnalai rasite periodinį elektroninį žurnalą, kuriame glaustai pateikiama naujausia informacija bei komentarai. Mokslas apima mokslinius tyrimus, Lietuvos mokslininkų publikacijas referuojamuose žurnaluose bei kitą mokslo informaciją, čia trumpai aprašyti šiuo metu Lietuvos laboratorijose atliekami molekuliniai tyrimai. Įvykdyti ir vykstantys stebėsenos tyrimai kaupiami Stebėsenos skiltyje. 
 
     Tikimės, kad iHOT portale kaupiama ir platinama informacija bus vertinga mokslininkams, klinicistams, rezidentams ir studentams, kurie gilinasi į onkologijos, hematologijos bei transfuziologijos aktualijas.
 

Moderatorius: Prof. Laimonas Griškevičius

Projekto vadovas: Tomas Urbanavičius